ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין - היטל השבחה - השמאי המכריע

phone icn icon02 facebook icon

היטל השבחה

היטל השבחה - השמאי המכריע והשמאי המייעץ

על מנת להשית היטל השבחה על בעלים של קרקע, מוטל על הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לנקוט בשני שלבים. בשלב הראשון עליה לקבל חוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך לגבי שוויה של הקרקע לפני ההשבחה ולאחריה. 

בשלב השני על פקיד השומה של היטל ההשבחה להפיק "שומת מס", ובמסגרתה לקבוע מיהו הנישום, לחייב אותו בהיטל השבחה בשיעור מחצית ההפרש בין שוויה של הקרקע לפני ההשבחה לבין שוויה לאחר ההשבחה, לערוך חישוב של הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההשבחה ועד למועד השומה, ולהמציא את שומת המס לנישום. 

על מנת להתנגד לשומת המס, מוטל על הנישום ללכת בדרך דומה. בשלב הראשון עליו להצטייד בחוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך לגבי שוויה של הקרקע לפני ההשבחה ולאחריה. חוות דעת זו מכונה "שומה נגדית". בשלב השני עליו להגיש התנגדות מנומקת המבוססת הן על השומה הנגדית והן על טענות משפטיות. 

כאשר המחלוקת היא רק לגבי ההפרש בין שוויה של הקרקע לפני ההשבחה לבין שוויה לאחר ההשבחה, יש להביא את המחלוקת בפני השמאי המכריע מתוך רשימה של שמאי מקרקעין שמונו לכך, ומעמדו הוא כשל דיין. על החלטתו של השמאי המכריע ניתן להגיש ערר וועדת הערר של היטל השבחה. 

כאשר המחלוקת כוללת סוגיות משפטיות, אין למנות לשמאי המכריע אלא להגיש ערר לוועדת הערר, והיא מוסמכת למנות שמאי מייעץ מרשימת השמאים המכריעים. 

שימו לב !!! איחור בהגשת התנגדות להיטל השבחה, עלול לגרום לאיבוד הזכות להתנגד לשומה.

 

 

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? השאר פרטים ונשמח לעמוד לרשותך
אנא הזן שם מלא
אנא הזן טלפון מלא כולל קידומת
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית
Invalid Input
© 2023 כל הזכויות שמורות לד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות', חברת עורכי דין
עוצב ע"י פרומו - בניית אתרים לעסקים