ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין - היטלי פיתוח - מהם?

phone icn icon02 facebook icon

היטלי פיתוח

היטלי פיתוח - מהם?

היטלי פיתוח הם מסים מוניציפליים, המוטלים על בעלי קרקעות ובניינים. היטלי הפיתוח הם: היטל סלילת כבישים ומדרכות, היטל תיעול, היטל צנרת מים והיטל ביוב, והם נועדו למימון הקמת תשתיות אלה.

היטלי הפיתוח מוטלים מכוחם של חוקי הכנסת ושל חוקי עזר של הרשויות המקומיות. היטלי הפיתוח מושתים על ידי הרשויות המקומיות ועל ידי תאגידי המים והביוב. סכום היטלי הפיתוח נקבע לפי שטח הקרקע, שטח הבניין ונפח הבניין, ולעתים גם לפי סוג הנכס - מגורים או עסק.

היטלי הפיתוח מוטלים עם ביצוע בנייה חדשה, תוספת בנייה למבנה קיים או בעת ביצוע העבודות נשוא החיוב.

בעל מקרקעין שקיבל שומת היטל פיתוח, יכול להתנגד הן לעצם חיובו והן לסכום ההיטל. תקיפת שומת היטלי הפיתוח מתבררת בפני בית המשפט המנהלי או בפני ועדת הערר לביוב.

בחינת החיוב אינה פשוטה ובכלל זה יש לבחון גם: חיובים שהוטלו בעבר, הסכמי פשרה שנחתמו לעניין הנכס או המתחם, זהות הגוף ששילם בפועל על ביצוע העבודות נשוא החיוב, מועד ביצוע העבודות, התחשיב מכוחו חושב ההיטל שהושת ועוד. אפשר, אם כי במקרים קיצוניים, כי גם התחשיב עצמו מכוחו חושב ההיטל הוא שגוי. גילוי שגיאות אלה הוא מסובך ודורש מידה רבה מאוד של מומחיות.

לאחרונה רבו המקרים שבהם רשויות מקומיות הטילו חיובים על בעלי נכסים שונים בנימוק שבבדיקה שבוצעה נמצא, כי בעבר וככל הנראה עקב טעות, לא הושת חיוב כלל או שהושת חיוב חלקי. הבחינה וההתגוננות כנגד טענות כוללת בחינת מערבת עובדות רבה מאוד. לא אחת, בעלי נכסים מתעלמים מהחיובים הנשלחים אליהם בתקווה שמדובר בטעות או שישכחו מהם. הניסיון מוכיח שזה לא קורה, היעדר פעילות מצד הנישומים מקבעת את החיוב אשר אף צובר תוספות של הצמדה וריבית גבוהה.

קיימים מקרים, בהם על אף האמור בחוקי העזר רשאית הרשות המקומית לפטור אדם מהיטל, כולו או מקצתו. גם עניין זה חשוב לבדוק שכן המצב שונה בין רשות לרשות.

שימו לב !!! המועד להגשת התנגדות להיטלי פיתוח הוא 30 יום ו- 45 יום מיום קבלת השומה. מטעם זה, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מיד עם קבלת שומת היטלי הפיתוח.

חוקי העזר של הרשויות המקומיות

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? השאר פרטים ונשמח לעמוד לרשותך
אנא הזן שם מלא
אנא הזן טלפון מלא כולל קידומת
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית
Invalid Input
© 2023 כל הזכויות שמורות לד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות', חברת עורכי דין
עוצב ע"י פרומו - בניית אתרים לעסקים