ד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות' חברת עורכי דין - מאמרים

phone icn icon02 facebook icon

באנר עליון - פרסומים

מאמרים

חוות דעת של שמאי מקרקעין

"שומת מקרקעין", כפי שהיא מכונה בעגה המקצועית של שמאי המקרקעין, היא להלכה ולמעשה "חוות דעת של מומחה", ובה מחווה המומחה - שמאי המקרקעין, את דעתו בקשר לשוויים של זכויות במקרקעין. מומחיותו של שמאי המקרקעין נרכשת במהלך לימודיו. הרשיון לפעול כשמאי מקרקעין מוענק לו בידי מועצת השמאים בהתאם לחוק שמאי המקרקעין ולתקנות שהותקנו מכוחו של החוק. שמאות המקרקעין היא משלח-יד הטעון רישוי, ושמאי המקרקעין הוא "מומחה" הפועל על פי הדין שהסמיכו. מטעם זה, ראוי לעשות שימוש במונח "חוות דעת של שמאי מקרקעין" תחת המונח "שומת מקרקעין".

קרא עוד >>

הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים - על קוצו של יוד

קרקע בפתח תקווה הייתה בבעלות מספר שותפים. השותפים החליטו לבנות על הקרקע דירות מגורים, וחויבו בהיטל השבחה. פנו השותפים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה וביקשו פטור מהיטל השבחה בגין דירה אחת לכל שותף. 

קרא עוד >>

מיהו הנישום בהיטל השבחה?

מיהו הנישום בהיטל השבחה?

מס שבח מקרקעין – מושכלות יסוד

"מס" הוא תשלום המוטל דרך כפייה על-ידי רשות ציבורית, באין נגדו שום תמורה ישירה הניתנת מידי הרשות למשלם המס". רשויות ציבוריות הן המדינה והרשויות המקומיות. תרומה הניתנת מרצונו של הנותן לרשות הציבורית אינה מס. אין מס אלא זה שהוטל בכפייה. המס נועד לממן את מכלול פעולותיה של הרשות הציבורית, ומכאן שהנישום זוכה לקבל מהרשות תמורה בעד המסים ששילם, אם כי התמורה אינה אמורה לעמוד ביחס ישר לכמות המס המוטל עליו.

קרא עוד >>

הפטור ממס שבח לדירת מגורים - נטל השכנוע נטל הראיה וסדר הטיעון

גורלו של הפטור ממס שבח עשוי להיחרץ לשבט או לחסד בזכותם או בגללם של הנטלים למיניהם. הכרתם של הנטלים חיונית בכל מקרה, שבו מתעוררת מחלוקת בין הנישום לבין מנהל מס שבח בקשר לזכותו של נישום ליהנות מפטור פלוני. ניתן להרחיב ולומר, כי חשיבות הנטלים קמה עם הגשת הבקשה לפטור ממס בעת הגשת ההצהרה בדבר המכירה. פסקה זו באה לסייע בהכרת סוגיית נטל השכנוע, נטל הראיה וסדר הטיעון, כשמחלוקת כזו עולה בפני ועדת הערר.

קרא עוד >>

יש לך שאלה? צריך ייעוץ? השאר פרטים ונשמח לעמוד לרשותך
אנא הזן שם מלא
אנא הזן טלפון מלא כולל קידומת
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית
Invalid Input
© 2023 כל הזכויות שמורות לד"ר רוסטוביץ, פייביש ושות', חברת עורכי דין
עוצב ע"י פרומו - בניית אתרים לעסקים